ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นภ หิรัญบูรณะ EG784587525TH ไปรษณีย์ไทย Aug 17, 2563 082020000006
กชมน เอี่ยมเลิศตระกูล EG784587162TH ไปรษณีย์ไทย Aug 05, 2563 082020000003
ศิริพร บุญยัง EG784587180TH ไปรษณีย์ไทย Aug 05, 2563 082020000002
รัตนาวดี บุษราทิจ RPBK000086697 Kerry Aug 03, 2563 082020000001
นภัสสร พูนขวัญ EG784587114TH ไปรษณีย์ไทย Aug 01, 2563 072020000011
นางสาวแสง ลุงทุน EG784587026Th ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2563 072020000009
จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์ RCTC000095790 Kerry Jul 15, 2563 072020000004
วรรณา อัครจิตตานนท์ RCTC000095791 Kerry Jul 15, 2563 072020000003
ธงชัย เจียมทวีบุญ EG784586697TH ไปรษณีย์ไทย Jul 11, 2563 072020000002
อาทิตยา พัชรชานนท์ EG784586312TH ไปรษณีย์ไทย Jul 01, 2563 062020000006
วนิดา​คาร​ศรี​ RPBK000079358 Kerry Jun 18, 2563 062020000005
พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร EG784586516TH ไปรษณีย์ไทย Jun 11, 2563 062020000002
อ๋า เปี่ยม EG784584719TH ไปรษณีย์ไทย May 07, 2563 052020000003
พรวิไล บัวทอง EG784584529TH ไปรษณีย์ไทย May 04, 2563 052020000001
อธิปัตย์ บำรุง EG570090925TH ไปรษณีย์ไทย Apr 22, 2563 042020000010
เกศริน EG570090695TH ไปรษณีย์ไทย Apr 20, 2563 042020000008
นิจจารีย์ งามศิลป์ EG570090678TH ไปรษณีย์ไทย Apr 18, 2563 042020000007
อธิปัตย์ บำรุง EG570090443TH ไปรษณีย์ไทย Apr 13, 2563 042020000003
ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ EG570090531TH ไปรษณีย์ไทย Apr 13, 2563 042020000004
ลภิตา เปลี่ยนขำ RPBK000061086 Kerry Mar 14, 2563 032020000006
น.ส.กชนุช สุนทรประเสริฐ SSUT007319700 Kerry Mar 09, 2563 032020000004
ศุภศิริ วงษ์นอก RPBK000059311 Kerry Mar 06, 2563 032020000003
นางขวัญใจ กองประดิษฐ SNKL000194419 Kerry Mar 04, 2563 032020000002
สรวิศ วิวัฒน์สถาพร SNKL000194421 Kerry Mar 04, 2563 00:00 032020000001
wachira pisaipan RPBK000056476 Kerry Feb 18, 2563 022020000004
นรเทพ ศิลปวิทยา RPBK000055570 Kerry Feb 12, 2563 022020000003
ตู๋ RPBK000055343 Kerry Feb 11, 2563 00:00 022020000002
พรพรหม จันทรา RPBK000052100 Kerry Jan 18, 2563 00:00 012020000001
วิริยา หัตถะกิจ RCBS000105662 Kerry Sep 11, 2562 092019000006
ปวิตร ปิยะยาตัง RCBS000105152 Kerry Sep 07, 2562 00:00 092019000005
อภิรดี สุขสวย RCBS000105151 Kerry Sep 07, 2562 092019000004
แอนนา RCBS000105150 Kerry Sep 07, 2562 092019000003
ปวิตร ปิยะยาตัง SNKL000181322 Kerry Sep 03, 2562 092019000002
นางงามตา​ พิรุณ​ PD127408533TH ไปรษณีย์ไทย Aug 30, 2562 00:00 082019000008
Tangmo Jittima RCBSZ00064335 Kerry Aug 27, 2562 00:00 082019000007
บุปผา จารุสาร RPBK000037252 Kerry Aug 24, 2562 082019000005
ภัทร วาศนา RPBK000035473 Kerry Aug 10, 2562 082019000003
ปานทิพย์​ เพลียซ้าย EG784587975TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000003
สร้อยเพชรร์ คงอิ่ม EG784587896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 04, 2020 092020000002
ธีระภัทร์ พายุพล EG784587882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 02, 2020 092020000001
สิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์ EG784587701TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2020 082020000007
วัชราภรณ์ เพ็ชรพิชัย EG784587176TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2020 082020000004
อุดมพร หล้าสวัสดิ์ EG784586958TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 24, 2020 072020000008
เมธินี EG784586935TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2020 072020000007
ธนภูมิ​ แก้วปั๋นแก้ว EG784586895TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2020 072020000005
เพ็ญนภา วีรา EG784586900TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2020 072020000006
ปกรณ์ วิภาตะวัต EG784586388TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 04, 2020 072020000001
วนิดา เจริญนนทสิทธิ์ EG784585847TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000001
จันทรา สุวรรณพางกูร EG784585039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000006
บุณพจน์ EG784585042TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000007
ชื่อลูกค้า : นภ หิรัญบูรณะ
Tracking number : EG784587525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : กชมน เอี่ยมเลิศตระกูล
Tracking number : EG784587162TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : ศิริพร บุญยัง
Tracking number : EG784587180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : รัตนาวดี บุษราทิจ
Tracking number : RPBK000086697
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : นภัสสร พูนขวัญ
Tracking number : EG784587114TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวแสง ลุงทุน
Tracking number : EG784587026Th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000009
ชื่อลูกค้า : จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์
Tracking number : RCTC000095790
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : วรรณา อัครจิตตานนท์
Tracking number : RCTC000095791
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : ธงชัย เจียมทวีบุญ
Tracking number : EG784586697TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา พัชรชานนท์
Tracking number : EG784586312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : วนิดา​คาร​ศรี​
Tracking number : RPBK000079358
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
Tracking number : EG784586516TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : อ๋า เปี่ยม
Tracking number : EG784584719TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : พรวิไล บัวทอง
Tracking number : EG784584529TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อธิปัตย์ บำรุง
Tracking number : EG570090925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : เกศริน
Tracking number : EG570090695TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : นิจจารีย์ งามศิลป์
Tracking number : EG570090678TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : อธิปัตย์ บำรุง
Tracking number : EG570090443TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ
Tracking number : EG570090531TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ลภิตา เปลี่ยนขำ
Tracking number : RPBK000061086
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : น.ส.กชนุช สุนทรประเสริฐ
Tracking number : SSUT007319700
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : ศุภศิริ วงษ์นอก
Tracking number : RPBK000059311
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : นางขวัญใจ กองประดิษฐ
Tracking number : SNKL000194419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : สรวิศ วิวัฒน์สถาพร
Tracking number : SNKL000194421
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : wachira pisaipan
Tracking number : RPBK000056476
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : นรเทพ ศิลปวิทยา
Tracking number : RPBK000055570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : ตู๋
Tracking number : RPBK000055343
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : พรพรหม จันทรา
Tracking number : RPBK000052100
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : วิริยา หัตถะกิจ
Tracking number : RCBS000105662
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : ปวิตร ปิยะยาตัง
Tracking number : RCBS000105152
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2562 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : อภิรดี สุขสวย
Tracking number : RCBS000105151
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : แอนนา
Tracking number : RCBS000105150
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ปวิตร ปิยะยาตัง
Tracking number : SNKL000181322
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : นางงามตา​ พิรุณ​
Tracking number : PD127408533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 30, 2562 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : Tangmo Jittima
Tracking number : RCBSZ00064335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2562 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : บุปผา จารุสาร
Tracking number : RPBK000037252
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : ภัทร วาศนา
Tracking number : RPBK000035473
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : ปานทิพย์​ เพลียซ้าย
Tracking number : EG784587975TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : สร้อยเพชรร์ คงอิ่ม
Tracking number : EG784587896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : ธีระภัทร์ พายุพล
Tracking number : EG784587882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์
Tracking number : EG784587701TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : วัชราภรณ์ เพ็ชรพิชัย
Tracking number : EG784587176TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : อุดมพร หล้าสวัสดิ์
Tracking number : EG784586958TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : เมธินี
Tracking number : EG784586935TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : ธนภูมิ​ แก้วปั๋นแก้ว
Tracking number : EG784586895TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : เพ็ญนภา วีรา
Tracking number : EG784586900TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : ปกรณ์ วิภาตะวัต
Tracking number : EG784586388TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : วนิดา เจริญนนทสิทธิ์
Tracking number : EG784585847TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : จันทรา สุวรรณพางกูร
Tracking number : EG784585039TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : บุณพจน์
Tracking number : EG784585042TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
Powered by MakeWebEasy.com